Accessibility Links

Viena diena Nojaus Piugattuko gyvenime | One Day in the Life of Noah Piugattuk

Drama 1h 52m 2019

1961 m. balandis, naujasis Amerikos prezidentas John Kennedy, šaltasis karas kaitina Berlyną, Kanados bazėse arktyje dislokuojami atominiai bombonešiai. Kapuivik, šiaurinėje Baffino saloje, Noah Piugattuk‘o klajokliška inuitų grupė gyvena ir medžioja su šunimis – visai kaip ir jo protėviai, taip medžioję, kai jis gimė 1900 metais. Kai į Piugattuk medžioklės stovyklą atvyksta baltasis žmogus vardu Bosas, atrodytų netikėtas susitikimas virsta didelių pokyčių galimybėmis. Bosas – valdžios agentas, paskirtas perkraustyti Piugattuk ir jo žmones į namus gyvenvietėje, išsiųsti jo vaikus į mokyklą kad jie galėtų susirasti darbus ir uždirbti pinigų. Tačiau Kapuivik – Piugattuk gimtinė. Jis nedalyvauja kanadietiškoje patirtyje, ir negali įsivaizduoti, ką jo vaikai veiktų su pinigais (inuktikuto, anglų kalbos).

In April 1961, John Kennedy is American’s new President, the Cold War heats up in Berlin, and nuclear bombers are deployed from bases in arctic Canada. In Kapuivik, north Baffin Island, Noah Piugattuk’s nomadic Inuit band live and hunt by dog team as hi ancestors did when he was born in 1900. When the white man known as Boss arrives at Piugattuk’s hunting camp, what appears as a chance meeting soon opens up the prospect of momentous change. Boss is an agent of the government, assigned to get Piugattuk to move his band to settlement housing and send his children to school so they can get jobs and make money. But Kapuivik is Piugattuk’s homeland. He takes no part in the Canadian experience - and cannot imagine what his children would do with money. (Inuktitut/English)

Director

Zacharias Kunuk

Subtitles

English, Lietuvių Kalba

Country

Canada

Studios

Inuktitut, English