Accessibility Links

Tautos gimimas | Birth of a Nation

Documentary 1h 25m 1997

Šimtas septyniasdešimt portretų, pasirodymų, apybraižų ir avangardo blyksnių, nepriklausomų filmų kūrėjų ir filmų aktyvistų nuo 1955 iki 1996. Kodėl „Tautos gimimas“? Nes avangardinis / nepriklausomas kinas YRA pati tauta. Mus supanti komercinio kino tauta primena vietinius žmones Jungtinėse Valstijose ar bet kurioje kitoje šalyje apsuptus valdančiųjų jėgų. Mes esame nematoma, bet esminė kino tauta. Mes esame Kinas.

One hundred and seventy portraits, appearances, sketches and glimpses of avantgarde, independent film-makers and film activists between 1955 and 1996. Why Birth of a Nation? Because the avant-garde / independents of cinema IS a nation in itself. We are surrounded by a commercial cinema Nation same way as the indigenous people of United Stated or any other country are surrounded by the Ruling Powers. We are the invisible, but essential nation of cinema. We are Cinema.

Director

Jonas Mekas

Language

English

Country

United States