Accessibility Links

Shkrepëtima | Shkrepëtima

Avant-Garde 37m 2018

Vaizdo įraše „Shkrepëtima“ užfiksuoti gimtajame menininko Kosove kultūros centro griuvėsiuose vykusio teatro spektaklio fragmentai. Garso takelį sudaro ANDRRA (Fatime Kosumi) ir Christoph Hamann bendradarbiaujant su Petrit Halilaj sukomponuoti kūriniai, kuriuose galima išgirsti griuvėsiuose rastų akmenų, plytų, trinkelių ir kitų medžiagų keliamus garsus, persipynusius su molinuko (ocarina) skleidžiamais garsais. Tiesiogiai įsitraukdamas į savo bendruomenės kolektyvinės istorijos kūrybos procesus ir bandydamas pasiekti jos ištakas, Halilaj taip pat pasiūlo ir universalią meno potencialo ir jo galios pakeisti realybę refleksiją. Kaip tai nurodo ir projekto pavadinimas, kuris albanų kalba reiškia (žaibo) „blyksnį“ ir tuo pačiu – intensyvią mintį, kuri aktyvuoja sąmonę, „Shkrepëtima“ – tai kibirkštis, galinti „perkrauti“ mūsų tapatybės permąstymo procesą. Tik per tikrą įsigilinimą į praeitį galime tinkamai prisiimti atsakomybę dėl ateities.

The video Shkrepëtima features filmed fragments of a theatrical performance that took place inside the ruins of the Cultural Centre in the artist’s native Kosovo. The musical score consists of ANDRRA (Fatime Kosumi) and Christoph Hamann, in collaboration with Petrit Halilaj, and arises from a selection of sounds of stones, bricks, tiles and other materials found among the ruins combined with the sound of the ocarina. By intervening directly on the processes of construction of the collective history of his community, bringing it closer to its origins, Halilaj also proposes a universal reflection on the potential of art and its power to transform reality. As is also suggested by the title of the project, which in Albanian means “flash” and, by extension, a sudden and intense thought that works as an activator of consciousness, Shkrepëtima is a “spark” able to restart a process of reflection on our identity. Only through a deep awareness of the past can we assume the right responsibility for building the future.

Director

Petrit Halilaj

Language

Albanian

Subtitles

English

Country

the Republic of Kosovo