Accessibility Links

Prarasta prarasta prarasta | Lost Lost Lost

Documentary 2h 58m 1976

„Buvau ten ir viską filmavau savo kamera.“ Dėliojant medžiagą iš laikotarpio nuo 1949 iki 1963 į dienoraštinį filmą-opusą „Prarasta prarasta prarasta“ („Lost Lost Lost“), Jono Meko pasakojime susikerta asmeniniai ir visuomeniniai vektoriai. Iš pradžių niūri, prikaustanti politinio pabėgėlio kronika, tampa energingu dokumentu apie Niujorko kultūros sceną, kurią įamžino Mekas. Nuo gyvenimo lietuviškose Viljamsburgo gatvėse, pro antibranduolinius protestus, „Film Culture“ biurus Lafayette gatvėje, ir „Living Theatre“, „Prarasta prarasta prarasta“ pasisuka nuo Bruklino į Manheteną, ir ima priminti Alfredo Kazino nuostabą išvykstant iš Braunsvlio estakadiniu traukiniu praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Suliejus socialinį realizmą, kruopščiai sudėliotą koliažą ir net Georges Méliès primenančius segmentus – J. Meko ir jo brolio Adolfo eksperimente su naujai įsigyta „Bolex“ kamera – „Prarasta prarasta prarasta“, jau galime įžvelgti esminių dienoraštinių darbų užuomazgų. J. Mekas pažymi: „šeštoji ritė – tai tarpinė ritė, kurią pradedame matydami šiek tiek atsipalaidavimo, kur pradedu atrasti laimės akimirkas. Naujas gyvenimas prasideda…“

“I was there, recording it all with my camera.” Personal and societal crossroads collide in Jonas Mekas’s narration while shaping footage from 1949 to 1963 into the diary-film opus Lost Lost Lost. At first a somber, arresting chronicle of his arrival as a political refugee, it gives way to an energetic document of the New York cultural scene Mekas all but single-handedly defined. Spanning Lithuanian street life in Williamsburg, anti-nuclear protests, Film Culture’s Lafayette Street offices, and the Living Theatre, Lost Lost Lost turns on a shift from Brooklyn to Manhattan, in the spirit of Alfred Kazin’s wonderment departing Brownsville on the elevated train in the 1930s. Melding social realism, intricately layered collage, and even trick film segments reminiscent of Georges Méliès – the result of Mekas and his brother Adolfas experimenting with their newly acquired Bolex camera – Lost Lost Lost foreshadows vital diary works to come. Mekas notes, “The sixth reel is a transitional reel where we begin to see some relaxation, where I begin to find moments of happiness. New life begins….”

Director

Jonas Mekas

Language

English

Country

United States