Accessibility Links

Menas mirti | The Art of Dying

Avant-Garde 25m 2021

Ars Moriendi - krikščioniškas Viduramžiais egzistavęs tekstas, vienas pirmų ir itin populiarių spausdintų tekstų paplitusių Vakarų Europoje. Šis leidinys „geram krikščioniui” davė instrukcijas apie tai, kaip pasiruošti mirties valandai: ko išsižadėti ir ko tikėtis. Panašūs leidiniai egzistavo ir kitose religinėse bei kultūrinėse tradicijose. Teravados Budistai mirtį konceptualizuoja kaip purminių elementų - žemės, ugnies, vandens, oro - atsiskyrimą. Kaip šiandien atrodytų geros mirties instrukcijos? Tai - žvilgsnis į įvairias praktikas: sąmoningą sapnavimą, haliucinogenines patirtis, kriogeniką, skaitmeninio pomirtinio gyvenimo galimybę bei asmeninio archyvo kūrimą.

Ars Moriendi was a Medieval Christian manual of a good death. It also was one of the first printed and widely distributed popular texts in Western Europe. Before the hour of death occurred, it gave instructions to a ‘good Christian’ on how to prepare for death and dying, what to let go of, and what to look forward to. Similar manuals also existed - and still does - in other religious and cultural traditions. Theravada Buddhists, for example, conceptualize death as the separation of elements: earth, water, fire, air. What would the manual of “good death” look like today? This is an inquiry into various preparation practices: lucid dreaming, hallucinogenic experience, cryonics, digital afterlife, and memory box/ personal archive.

Language

English

Subtitles

Lithuanian

Country

Lithuania