Accessibility Links

Knudo Rasmusseno žurnalai | The Journals of Knud Rasmussen

Drama 1h 53m 2006

1922 m. sausis. Stiprių naujojo amžiaus jėgų fone, danų tyrėjas ir mokslininkas Knud Rasmussen aplanko atokią didžiojo Iglulik šamano Aua stovyklą. Rasmussen ir jo protežė, jaunasis antropologas Therkel Mathiassen, atvykę į Aua šeimos stovyklą patenka tarsi į rojų – arktinį Edeno sodą, kuriame svaiginančiai pinasi dvasinis ir fizinis gyvybingumas, džiaugsminga išmintis ir beribis dosnumas. Danai visgi nesupranta, kad Aua – laikina grožio ir ramybės tvirtovė, apsupta XX a. įtakų – pasirodo krikščioniškosios biblijos inuitų kalba, išauga priklausomybė nuo prekių iš užsienio, policija tiria pirmąją baltojo žmogaus žmogžudystę, o klajokliškųjų inuitų realybė neleidžia jiems išsilaikyti vienoje vietoje – net jei saugesnės vietos persikėlimui jie ir neras.

January 1922. With powerful forces of a new century pressing in around them, Danish explorer and scientist Knud Rasmussen visits the isolated camp of the great Iglulik shaman, Aua. For Rasmussen and his protégé the young anthropologist Therkel Mathiassen, arriving at Aua’s family camp is like falling into paradise – an arctic Garden of Eden with an intoxicating mix of spiritual and physical vitality, joyful intelligence and exuberant generosity. What the Danes don’t realize is that Aua’s temporary fortress of beauty and tranquillity stands surrounded by the steamroller of the 20th century: the introduction of Inuit-language Christian bibles, increasing dependence of foreign trade goods, the first police investigation of the murder of a white man, and the reality that nomadic Inuit can’t stay in one place – even if there’s nowhere safe to go.

Director

Zacharias Kunuk

Director

Norman Cohn

Languages

Inuktitut, English, Danish

Subtitles

Lietuvių Kalba

Countries

Canada, Denmark