Accessibility Links

Dydžių pusiausvyra | The Balance of Sizes

Avant-Garde 11m 2021

Iš slaugos ligoninės paslaptingai dingsta senyvas pacientas ir jo ištikimas slaugytojas. Eksperimentiniame filme „Dydžių pusiausvyra“ (2021) istorijos pasakotojas yra ligoninės apsaugos darbuotojas. Jis atskleidžia mįslingą istoriją prisipažindamas, kad turbūt buvo paskutinis matęs juos savo kompiuterio ekrane – ligoninės stebėjimo kamerų įrašytuose vaizduose. Tai Haruki Murakami apysakos „Dramblys pradingsta“ interpretacija. Menininkė pakvietė bendradarbiauti Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro darbuotojus, kurie COVID-19 pandemijos metu nufotografavo savo kasdieninę darbo aplinką. Jų fotoarchyvas tapo filmo siužeto pagrindu, o ligoninės aplinkoje užfiksuoti daiktai virto „prieglobsčiu“ filmo veikėjų reinkarnacijai. Šioje sėkmingai veikiančioje slaugos ligoninėje ne vienerius metus ligonius gydė menininkės mama, todėl šis filmas – autorės padėka mamai bei kitiems medicinos sektoriaus darbuotojams.

An elderly patient and his devoted nurse mysteriously disappear from a nursing hospital. In the experimental film ‘The Balance of Sizes’ (2021), the narrator of the story is a security guard. He tells a strange story, confessing that he was probably the last person to see the old man on his computer screen, in recorded images taken by hospital security cameras. It is an interpretation of the story ‘The Elephant Vanishes’ by Haruki Murakami. An artist invited members of staff at Šiauliai Long-Term Care and Geriatric Centre to collaborate in this art project. The staff took pictures of their daily work environment during the COVID-19 pandemic. Their photographic record became the basis for the plot of the film, and the objects they documented in the hospital setting turned into a framework for the reincarnation of the film’s characters. The artist’s mother treated patients for many years in this popular nursing hospital. Therefore, the film is a mark of the artist’s gratitude to her mother, and to other workers in the healthcare sector.

Language

Lithuanian

Subtitles

English

Country

Lithuania