Accessibility Links

Bemiegių naktų istorijos | Sleepless Nights Stories

Documentary 1h 54m 2011

„Nemigos istorijos atsirado man skaitant „Tūkstantį ir vieną naktį“. Mano istorijos, priešingai nei arabiškos pasakos, yra iš tikro gyvenimo, bet ir jos tam tikromis akimirkomis nuklysta kitur, už įprastos kasdieniškos realybės ribų. Mano filme yra dvidešimt penkios skirtingos istorijos. Jų protagonistai – visi mano geri draugai ir aš pats – neatskiriama istorijos dalis. Arabiškųjų naktų pasakotojai taip pat buvo savo pasakų dalimi.“ (Jonas Mekas)

“Sleepless Nights Stories originated from my readings of the One Thousand and One Nights. My stories, unlike the Arabian tales, are all from the real life, but they too, at some points wander into somewhere else, beyond the everyday routine reality. There are some twenty five different stories in my movie. Their protagonists are all my good friends and I myself am an inseparable part of the stories. The teller of the Arabian tales was also part of his, or her tales.” (Jonas Mekas)

Director

Jonas Mekas

Language

English

Subtitles

Lithuanian

Countries

Lithuania, United States